طنز

دختره استاتوسش نوشته:دلــم خــیــلــی گــرفــتـــه!!!
یه پسره کامنت گذاشته:چرا گلم؟تو به این خوشگلی چرا باید
دلت گرفته باشه؟
من هرچقدر فکرکردم دچار چالش عرفی فلسفی شدم اما آخرش نفهمیدم اینا چه ربطی به هم
داشت؟

/ 0 نظر / 19 بازدید